/ Edukim / Bashkëpunimi me prindër

Bashkëpunimi me prindër

Benji Oz on March 17, 2011 - 3:48 pm in Edukim


Strategji për Prindër
Është shqetësuese kur mësoni se fëmija juaj ngacmohet në shkollë ose që fëmija juaj ngacmon fëmi­jët e tjerë të shkollës. Shumica e prindërve kur mësojnë një gjë të tillë ndihen të zemëruar, të çorientuar dhe fajtorë. Informacionet e më­poshtëme janë zgjedhur si strategji të dobishme për të zgjidhur proble­min e ngacmimeve.
Çfarë quajmë ngacmime?
Ngacmimi ndodh atëherë kur di­kush, apo një grup njerëzish që kanë më shumë pushtet mërzitin ose shqetësojnë me qëllim një person të caktuar në më shumë se një rast. Ngacmimet mund të jenë fizike si për shembull goditjet, me gojë si për shembull sharjet si edhe ngacmimet indirekte në ato raste kur një person përhap thashetheme për një person tjetër.

Nuk ka ngacmim kur

• Ka konflikt dypalësh-d.m.th kur të dyja palët janë të
barabarta, kur të dy nxënësit janë të shqetësuar dhe duan që të zgjidhin problemin.
• Ka shtyrje sociale apo refuzim (përveç atyre rasteve kur kemi të bëjmë me një rast të përsëritur apo të drejtuar kundër vetëm një personi)
• Ka raste të vetëm të keqdashësisë ose raste të vetëm të sulmit ose frikë-ndjelljes.

Si ta kuptoj që fëmija
im ngacmohet
Disa nga shenjat që tregojnë se fëmija ngacmohet në shkollë janë:
• Mungesa e dëshirës ose refuzimi për të shkuar në shkollë
• Fëmija sëmuret në mëngjes
• Fëmija lë mësimin
• Fëmija nuk mëson si duhet
• Fëmija mbyllet në vetvete, fillon të belbëzojë dhe nuk ka besim tek vetvehtja
• Fëmija qan derisa e zë gjumi ose sheh ëndëra të këqija
• Fëmija kërkon të holla ose vjedh për të paguar personin që e ngac­mon
• Fëmija refuzon të flasë apo të tregojë se çfarë e mundon
• Prania e nxirjeve, gërvishtjeve apo prerjeve në trup
• Fëmija ngacmon fëmijët e tjerë, vëllezërit apo motrat
• Fëmija sillet në mënyrë agresive dhe të paarsyeshme

Çfarë mund të bëj në rast se
fëmija im ngacmohet?
Hapi 1: Dëgjojeni me kujdes, jepini ndihmë dhe mirëkuptim.
Hapi 2: Jepini këshilla të mençura-mos e inkurajoni fëmijën që të marrë hak, sepse kështu me siguri që ngacmimet do të shtohen.
Hapi 3: Ndihmojeni fëmijën që të gjejë mënyra pozitive si:
• Të thotë “më lër të qetë” dhe të largohet

• Të evitojë ato situata që e sjellin
pranë ngacmimeve
• Të gjejë shokë të rinj
Hapi 4: Pyeteni fëmijën për të kup­tuar në se ka ndonjë gjë që ndodh vazhdimisht.
• Çfarë, ku dhe kur ndodhi?
• Kush ishte aty?
• A e pa këtë njeri tjetër dhe në se po kush?
• Çfarë ke provuar të bësh deri tani?
• Si i kanë emrat mësuesit që e dinë këtë problem?
Hapi 5: Punoni së bashku me shkol­lën e fëmijës për të zgjidhur proble­min. Shkolla ka përgjegjësi serioze në lidhje me ngacmimet dhe ajo ia arrin qëllimit më shpejt në rast se ka ndihmën e prindërve.

Mos harroni, në se ju nuk e dinit që
fëmija juaj ngacmohej, atëherë me
siguri që edhe mësuesit nuk e dinë këtë.
Ju duhet:
• Të caktoni një takim me mësuesin dhe të mbani shënim të gjitha pyet­jet që doni të bëni.
• Në takim qëndroni të qetë, jepeni informacionin që keni qartë dhe sigurohuni që ju dhe shkolla do të punoni së bashku për të zgjidhur problemin.
Shkollës i duhet kohë të
hetojë çështjen, të bisedojë me
nxënësit dhe mësuesit e tjerë.
Hapi 6: Ju mund të telefononi më vonë për të mësuar se çfarë është bërë ose kërkojini shkollës që t’ju njoftojë për çdo gjë
Hapi 7: Punoni së bashku me shkol­lën për të hartuar një plan për të zgjidhur situatën dhe për të paran­daluar ngacmimet në të ardhmen. Kërkoni sqarime për këtë para se të largoheni.
Hapi 8: Në se mendoni se është e nevojshme, kërkoni që në plan të përfshihet edhe psikologu i shkollës.
Hapi 9: Inkurajojeni fëmijën që të njoftojë mësuesin menjëherë në rast se situata përsëritet.
Çfarë NUK duhet të bëj në rast se fëmija im ngacmohet?
• Mos iu afroni asnjë nxënësi që ju mendoni se ka të bëjë me ngacmi­met ndaj fëmijës suaj.
• Mos u përpiqni që t’i zgjidhni prob­lemet me prindërit e fëmijëve të tjerë. Zakonisht kjo nuk ka dobi dhe shpesh i keqëson gjërat.

Po në rast se fëmija im ngacmon
të tjerët?
• Përgjigjuni me qetësi dhe arsye dhe përpiquni që të zgjidhni proble­min së bashku me shkollën.
• Konsiderojeni situatën si një rast i mirë ku fëmija juaj mund të marrë mësime të dobishme.

Çfarë nuk duhet të bëjnë rast
se fëmija im ngacmon të tjerët?
• Mos iu afroni fëmijës që është ngacmuar dhe mos u përpiqni që prindërit e tjerë të marrin anën e fëmijës suaj.

Çfarë mund të bëj për të pakësuar
ngacmimet në shkollë?
• Njoftojeni shkollën për të gjitha in­cidentet e ngacmimeve, jo vetëm për ato që kanë të bëjnë me fëmijën tuaj.
• Tregojini fëmijës se ju nuk jeni dakort me ngacmimet dhe shpjego­jini pse.
• Në shtëpi nuk duhet lejuar asnjë lloj ngacmimi dhe duhet të jepen shem­buj të respektit ndaj të tjerëve.
• Bisedoni me fëmijën për karakter­istikat e shoqërisë së mirë dhe mos i inkurajoni që të kenë shoqëri me ata që nuk i trajtojnë apo respektojnë ashtu siç duhet.

Strategji për Prindër
Është shqetësuese kur mësoni se fëmija juaj ngacmohet në shkollë ose që fëmija juaj ngacmon fëmi­jët e tjerë të shkollës. Shumica e prindërve kur mësojnë një gjë të tillë ndihen të zemëruar, të çorientuar dhe fajtorë. Informacionet e më­poshtëme janë zgjedhur si strategji të dobishme për të zgjidhur proble­min e ngacmimeve.
Çfarë quajmë ngacmime?
Ngacmimi ndodh atëherë kur di­kush, apo një grup njerëzish që kanë më shumë pushtet mërzitin ose shqetësojnë me qëllim një person të caktuar në më shumë se një rast. Ngacmimet mund të jenë fizike si për shembull goditjet, me gojë si për shembull sharjet si edhe ngacmimet indirekte në ato raste kur një person përhap thashetheme për një person tjetër.
Nuk ka ngacmim kur
• Ka konflikt dypalësh-d.m.th kur të dyja palët janë të
barabarta, kur të dy nxënësit janë të shqetësuar dhe duan që të zgjidhin problemin.
• Ka shtyrje sociale apo refuzim (përveç atyre rasteve kur kemi të bëjmë me një rast të përsëritur apo të drejtuar kundër vetëm një personi)
• Ka raste të vetëm të keqdashësisë ose raste të vetëm të sulmit ose frikë-ndjelljes.
Si ta kuptoj që fëmija
im ngacmohet
Disa nga shenjat që tregojnë se fëmija ngacmohet në shkollë janë:
• Mungesa e dëshirës ose refuzimi për të shkuar në shkollë
• Fëmija sëmuret në mëngjes
• Fëmija lë mësimin
• Fëmija nuk mëson si duhet
• Fëmija mbyllet në vetvete, fillon të belbëzojë dhe nuk ka besim tek vetvehtja
• Fëmija qan derisa e zë gjumi ose sheh ëndëra të këqija
• Fëmija kërkon të holla ose vjedh për të paguar personin që e ngac­mon
• Fëmija refuzon të flasë apo të tregojë se çfarë e mundon
• Prania e nxirjeve, gërvishtjeve apo prerjeve në trup
• Fëmija ngacmon fëmijët e tjerë, vëllezërit apo motrat
• Fëmija sillet në mënyrë agresive dhe të paarsyeshme
Çfarë mund të bëj në rast se
fëmija im ngacmohet?
Hapi 1: Dëgjojeni me kujdes, jepini ndihmë dhe mirëkuptim.
Hapi 2: Jepini këshilla të mençura-mos e inkurajoni fëmijën që të marrë hak, sepse kështu me siguri që ngacmimet do të shtohen.
Hapi 3: Ndihmojeni fëmijën që të gjejë mënyra pozitive si:
• Të thotë “më lër të qetë” dhe të largohet
• Të evitojë ato situata që e sjellin
pranë ngacmimeve
• Të gjejë shokë të rinj
Hapi 4: Pyeteni fëmijën për të kup­tuar në se ka ndonjë gjë që ndodh vazhdimisht.
• Çfarë, ku dhe kur ndodhi?
• Kush ishte aty?
• A e pa këtë njeri tjetër dhe në se po kush?
• Çfarë ke provuar të bësh deri tani?
• Si i kanë emrat mësuesit që e dinë këtë problem?
Hapi 5: Punoni së bashku me shkol­lën e fëmijës për të zgjidhur proble­min. Shkolla ka përgjegjësi serioze në lidhje me ngacmimet dhe ajo ia arrin qëllimit më shpejt në rast se ka ndihmën e prindërve.
Mos harroni, në se ju nuk e dinit që
fëmija juaj ngacmohej, atëherë me
siguri që edhe mësuesit nuk e dinë këtë.
Ju duhet:
• Të caktoni një takim me mësuesin dhe të mbani shënim të gjitha pyet­jet që doni të bëni.
• Në takim qëndroni të qetë, jepeni informacionin që keni qartë dhe sigurohuni që ju dhe shkolla do të punoni së bashku për të zgjidhur problemin.
Shkollës i duhet kohë të
hetojë çështjen, të bisedojë me
nxënësit dhe mësuesit e tjerë.
Hapi 6: Ju mund të telefononi më vonë për të mësuar se çfarë është bërë ose kërkojini shkollës që t’ju njoftojë për çdo gjë
Hapi 7: Punoni së bashku me shkol­lën për të hartuar një plan për të zgjidhur situatën dhe për të paran­daluar ngacmimet në të ardhmen. Kërkoni sqarime për këtë para se të largoheni.
Hapi 8: Në se mendoni se është e nevojshme, kërkoni që në plan të përfshihet edhe psikologu i shkollës.
Hapi 9: Inkurajojeni fëmijën që të njoftojë mësuesin menjëherë në rast se situata përsëritet.
Çfarë NUK duhet të bëj në rast se fëmija im ngacmohet?
• Mos iu afroni asnjë nxënësi që ju mendoni se ka të bëjë me ngacmi­met ndaj fëmijës suaj.
• Mos u përpiqni që t’i zgjidhni prob­lemet me prindërit e fëmijëve të tjerë. Zakonisht kjo nuk ka dobi dhe shpesh i keqëson gjërat.
Po në rast se fëmija im ngacmon
të tjerët?
• Përgjigjuni me qetësi dhe arsye dhe përpiquni që të zgjidhni proble­min së bashku me shkollën.
• Konsiderojeni situatën si një rast i mirë ku fëmija juaj mund të marrë mësime të dobishme.
Çfarë nuk duhet të bëjnë rast
se fëmija im ngacmon të tjerët?
• Mos iu afroni fëmijës që është ngacmuar dhe mos u përpiqni që prindërit e tjerë të marrin anën e fëmijës suaj.
Çfarë mund të bëj për të pakësuar
ngacmimet në shkollë?
• Njoftojeni shkollën për të gjitha in­cidentet e ngacmimeve, jo vetëm për ato që kanë të bëjnë me fëmijën tuaj.
• Tregojini fëmijës se ju nuk jeni dakort me ngacmimet dhe shpjego­jini pse.
• Në shtëpi nuk duhet lejuar asnjë lloj ngacmimi dhe duhet të jepen shem­buj të respektit ndaj të tjerëve.
• Bisedoni me fëmijën për karakter­istikat e shoqërisë së mirë dhe mos i inkurajoni që të kenë shoqëri me ata që nuk i trajtojnë apo respektojnë ashtu siç duhet.
Strategji për Prindër
Është shqetësuese kur mësoni se fëmija juaj ngacmohet në shkollë ose që fëmija juaj ngacmon fëmi­jët e tjerë të shkollës. Shumica e prindërve kur mësojnë një gjë të tillë ndihen të zemëruar, të çorientuar dhe fajtorë. Informacionet e më­poshtëme janë zgjedhur si strategji të dobishme për të zgjidhur proble­min e ngacmimeve.
Çfarë quajmë ngacmime?
Ngacmimi ndodh atëherë kur di­kush, apo një grup njerëzish që kanë më shumë pushtet mërzitin ose shqetësojnë me qëllim një person të caktuar në më shumë se një rast. Ngacmimet mund të jenë fizike si për shembull goditjet, me gojë si për shembull sharjet si edhe ngacmimet indirekte në ato raste kur një person përhap thashetheme për një person tjetër.

Nuk ka ngacmim kur

• Ka konflikt dypalësh-d.m.th kur të dyja palët janë të
barabarta, kur të dy nxënësit janë të shqetësuar dhe duan që të zgjidhin problemin.
• Ka shtyrje sociale apo refuzim (përveç atyre rasteve kur kemi të bëjmë me një rast të përsëritur apo të drejtuar kundër vetëm një personi)
• Ka raste të vetëm të keqdashësisë ose raste të vetëm të sulmit ose frikë-ndjelljes.

Si ta kuptoj që fëmija
im ngacmohet
Disa nga shenjat që tregojnë se fëmija ngacmohet në shkollë janë:
• Mungesa e dëshirës ose refuzimi për të shkuar në shkollë
• Fëmija sëmuret në mëngjes
• Fëmija lë mësimin
• Fëmija nuk mëson si duhet
• Fëmija mbyllet në vetvete, fillon të belbëzojë dhe nuk ka besim tek vetvehtja
• Fëmija qan derisa e zë gjumi ose sheh ëndëra të këqija
• Fëmija kërkon të holla ose vjedh për të paguar personin që e ngac­mon
• Fëmija refuzon të flasë apo të tregojë se çfarë e mundon
• Prania e nxirjeve, gërvishtjeve apo prerjeve në trup
• Fëmija ngacmon fëmijët e tjerë, vëllezërit apo motrat
• Fëmija sillet në mënyrë agresive dhe të paarsyeshme

Çfarë mund të bëj në rast se
fëmija im ngacmohet?
Hapi 1: Dëgjojeni me kujdes, jepini ndihmë dhe mirëkuptim.
Hapi 2: Jepini këshilla të mençura-mos e inkurajoni fëmijën që të marrë hak, sepse kështu me siguri që ngacmimet do të shtohen.
Hapi 3: Ndihmojeni fëmijën që të gjejë mënyra pozitive si:
• Të thotë “më lër të qetë” dhe të largohet

• Të evitojë ato situata që e sjellin
pranë ngacmimeve
• Të gjejë shokë të rinj
Hapi 4: Pyeteni fëmijën për të kup­tuar në se ka ndonjë gjë që ndodh vazhdimisht.
• Çfarë, ku dhe kur ndodhi?
• Kush ishte aty?
• A e pa këtë njeri tjetër dhe në se po kush?
• Çfarë ke provuar të bësh deri tani?
• Si i kanë emrat mësuesit që e dinë këtë problem?
Hapi 5: Punoni së bashku me shkol­lën e fëmijës për të zgjidhur proble­min. Shkolla ka përgjegjësi serioze në lidhje me ngacmimet dhe ajo ia arrin qëllimit më shpejt në rast se ka ndihmën e prindërve.

Mos harroni, në se ju nuk e dinit që
fëmija juaj ngacmohej, atëherë me
siguri që edhe mësuesit nuk e dinë këtë.
Ju duhet:
• Të caktoni një takim me mësuesin dhe të mbani shënim të gjitha pyet­jet që doni të bëni.
• Në takim qëndroni të qetë, jepeni informacionin që keni qartë dhe sigurohuni që ju dhe shkolla do të punoni së bashku për të zgjidhur problemin.
Shkollës i duhet kohë të
hetojë çështjen, të bisedojë me
nxënësit dhe mësuesit e tjerë.
Hapi 6: Ju mund të telefononi më vonë për të mësuar se çfarë është bërë ose kërkojini shkollës që t’ju njoftojë për çdo gjë
Hapi 7: Punoni së bashku me shkol­lën për të hartuar një plan për të zgjidhur situatën dhe për të paran­daluar ngacmimet në të ardhmen. Kërkoni sqarime për këtë para se të largoheni.
Hapi 8: Në se mendoni se është e nevojshme, kërkoni që në plan të përfshihet edhe psikologu i shkollës.
Hapi 9: Inkurajojeni fëmijën që të njoftojë mësuesin menjëherë në rast se situata përsëritet.
Çfarë NUK duhet të bëj në rast se fëmija im ngacmohet?
• Mos iu afroni asnjë nxënësi që ju mendoni se ka të bëjë me ngacmi­met ndaj fëmijës suaj.
• Mos u përpiqni që t’i zgjidhni prob­lemet me prindërit e fëmijëve të tjerë. Zakonisht kjo nuk ka dobi dhe shpesh i keqëson gjërat.

Po në rast se fëmija im ngacmon
të tjerët?
• Përgjigjuni me qetësi dhe arsye dhe përpiquni që të zgjidhni proble­min së bashku me shkollën.
• Konsiderojeni situatën si një rast i mirë ku fëmija juaj mund të marrë mësime të dobishme.

Çfarë nuk duhet të bëjnë rast
se fëmija im ngacmon të tjerët?
• Mos iu afroni fëmijës që është ngacmuar dhe mos u përpiqni që prindërit e tjerë të marrin anën e fëmijës suaj.

Çfarë mund të bëj për të pakësuar
ngacmimet në shkollë?
• Njoftojeni shkollën për të gjitha in­cidentet e ngacmimeve, jo vetëm për ato që kanë të bëjnë me fëmijën tuaj.
• Tregojini fëmijës se ju nuk jeni dakort me ngacmimet dhe shpjego­jini pse.
• Në shtëpi nuk duhet lejuar asnjë lloj ngacmimi dhe duhet të jepen shem­buj të respektit ndaj të tjerëve.
• Bisedoni me fëmijën për karakter­istikat e shoqërisë së mirë dhe mos i inkurajoni që të kenë shoqëri me ata që nuk i trajtojnë apo respektojnë ashtu siç duhet.

Comments are disabled
Rate this article

Comments are closed.