/ Komunitet / Shkollat shqipe të “Ardhmëria” vlerësohen me medaljen e Artë

Shkollat shqipe të “Ardhmëria” vlerësohen me medaljen e Artë

Benji Oz on May 23, 2011 - 8:29 pm in Komunitet

Nga Fatmir Terziu

 

Shkollat e arsimit plotësues në gjuhën shqipe, që drejtohen nga Lutfi Vata, Drejtor i “Ardhmëria” dhe kryetar i Forumit të Bashkimit të Shoqatave Shqiptare në Mbretërinë e Bashkuar… (Artikulli i plote se shpejti tek “Albanian News”)

 

Shkollat e arsimit plotësues në gjuhën shqipe, që drejtohen nga Lutfi Vata, Drejtor i “Ardhmëria” dhe kryetar i Forumit të Bashkimit të Shoqatave Shqiptare në Mbretërinë e Bashkuar, jo vetëm që kanë me se të krenohen, por ashtu siç shkruan Buletini zyrtar i Pranverës 2011, organ i Burimeve Kombëtare Britanike për Edukimin Suplementar, numri 18, ‘kanë mënyra të reja pune’. Me këto fjalë hapet artikulli gati një faqe që i kushtohet çmimit të lartë “Gold Award” (Çmimi i Artë) të dhënë për këto shkolla me këtë motivacion: “Shkolla Suplementare ka krijuar një mjedis mjaft të organizuar në të cilin gjithkush mund të punojë në mënyrë komforte dhe ka një expektim të pastër të sjelljes që motivon marrëdhënie të mira dhe mbështetje në mësim”. Më tej në këtë motivacion vazhdohet: “këtu është një program i pastër i studimit dhe seksionet janë shumë kujdesshëm të planifikuara. Mësueset njohin se si mësojnë nxënësit dhe njohin se si t’i angazhojnë ata në fushën krijuese. Mësueset verifikojnë dhe njohin të gjitha vevojat e nxënësve, progresin dhe performancën e tyre. Mësueset dhe nxënësit kanë zgjidhje me burime të ndryshme, që suportojnë stile të ndryshme të mësuari. Shkolla suplementare ka një cikël vjetor monitorimi, progresi dhe planifikimi, duke përfshirë të gjithë. Shkolla punon në bashkëpunim me disa organizta. Këtu ka ditë të caktuara seminaresh, mbështetje, ndihme, kualifikime për stafin dhe vullnetarët”.

Ky çmim i lartë që iu akordua më 28 Shkurt 2011 dhe që është për një periudhe kohore deri më 2014 me të njëjtën datë dhe muaj, iu dha zyrtarisht z. Vata muajin e kaluar nga Pascale Vassie në një ceremony zyrtare.

Kështu këto shkolla tashmë me standarte të duhura, ashtu siç shkruhet në artikullin me këtë rast kanë “Mënyra të reja të punës” dhe që janë vëzhguar e inspektuar “Që prej tetorit të kaluar,” duke e shënuar kështu vlerësimin e tyre në “pesë nga rreth njëzet shkollat plotësuese në Ëestminster që kanë qenë duke punuar në drejtim të Vlerësimit të Cilësisë në kuadrin me mentorim nga mentori i Burimeve Kombëtare Britanike për Edukimin Suplementar Ocloo Kelly (NRC). Sipas artikullit në fjalë mësohet se “Kjo punë ka qenë e mbështetur nga Sattar Razia, oficere për Fëmijët dhe të Rinjtë e përfshirë në në Veprim Vullnetar Zyrtar të Zhvillimit dhe Edukimit të Popullit në Westminster, në qendër të Londrës në Britaninë e Madhe.

Korniza cilësore mundëson shkollat ​​për të parë në strukturën e tyre, metodat e mësimdhënies dhe të nxënit dhe mënyrat se si ata mund të punojnë në partneritet me njëri-tjetrin. Një mënyrë të re e punës sidomos në klimën e tanishme financiare ku financimi është i pakët, kjo ka një rrëndësi tejet të madhe dhe të rrëndësishme. Autoritetet janë duke kërkuar vullnetare dhe grupet e komunitetit për të punuar në partneritetit dhe formë të duhur mes burimeve dhe financimit.

Tashmë shkollat e “Ardhmërisë” janë me fat se janë mes shkollave me arsim plotësues në

Ëestminster të njohura për atë që punojnë në partneritet dhe që mund të ketë një numër të

e përfitimeve, të tilla si:

• ndarjen aktuale, relevante dhe lajme e informacione në shkollat ​​plotësuese

• një forum për të komunikuar nevojat, shqetësimet dhe sfidat me të cilat ballafaqohen shkollat ​​

• shërbimet e forcimit nga shkëmbimin e praktikave të mira, njohuritë dhe ekspertizën brenda

Konsorciumeve si dhe mbështetje strategjike për zhvillimin e lidhje praktike dhe të dobishme me shkollat ​​e zakonshme

• forcimi i zërit kolektiv dhe të avokimit për arsimin suplementar

• festime publike dhe njohjen e arritjeve të shkollave

Në përgjigje të këtij reflektimi, një grup të shkollave plotësuese u mblodhën së bashku për të formuar një konsorcium në janar 2011. Kjo ka përfshirë shkollat ​​që angazhohen në mënyrë aktive me mentorët Kelly dhe Razia.

Pra tashmë arritjet dhe sfidat e shkollave të “Ardhmëria” vijnë pas çmimeve të mëparshme të Bronxit dhe mjaft të tjerave në një rregull të qartë që përcaktohet në këto dhënie çmimesh.

Comments are disabled
Rate this article

Comments are closed.